Оштун жергиликтүү бюджетинин долбоору 2019 жыл

Оштун жергиликтүү бюджетинин долбоору 2019 жыл
52 Загрузки

Здесь приведен бюджетный план на 2019 год на кыргызском языке

Читайте также: