Метки: #кызыл китеп

0

«ЖАШЫЛ» китеп менен «КЫЗЫЛ» китептин айырмасы эмнеде билесизби?

«КЫЗЫЛ» китеп — бул жарандардын жеке менчикке болгон укугун тастыктоочу документ Ал үч укугту өзүнө камтыйт: ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө укугу. Бирок, «КЫЗЫЛ» китеп...