«ЖАШЫЛ» китеп менен «КЫЗЫЛ» китептин айырмасы эмнеде билесизби?

«КЫЗЫЛ» китеп — бул жарандардын жеке менчикке болгон укугун тастыктоочу документ

Ал үч укугту өзүнө камтыйт: ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө укугу.

Бирок, «КЫЗЫЛ» китеп КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН жарандыгы бар жарандарга гана берилет.

«ЖАШЫЛ» китеп — бул убактылуу пайдалануу үчүн берилүүчү документ.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕР КОДЕКСИНИН 7-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык чет өлкөлүк жарандарга жер участогун сатып алууда «ЖАШЫЛ» китеп берилет.

Ошондой эле «ЖАШЫЛ» китеп Кыргыз Республикасынын жарандарына да убактылуу жер тилкесин пайдалануу үчүн берилет

Демек жер тилкелерин убактылуу пайдаланууга берилген документ бул «ЖАШЫЛ» китеп болуп эсептелинет!

Комментарии Фейсбук

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *