“Биздин укук” жана “Интербилим” уюмдарынын эксперттери жарандардын турак жайга болгон укуктарын ишке ашыруу боюнча үч жылдык иш-чаралардын планын иштеп чыгууда.

Жаңылыктарды күтүңүз: амбициялуу мыйзам долбоорлору, коргоо механизмдери 2023-2024-жылдарга башка форматта ишке ашырыла баштайт.

Эксперты организаций «Наше право» и «Интербилим» разрабатывают трех летний план деятельности по реализации прав граждан на жилище.

Ждите новостей: амбициозные проекты законов, политики, механизмы защиты начнут свою реализацию в ином формате на 2023-2024 гг

Комментарии Фейсбук

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *