Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын турак-жайга болгон укугу

Дүйнөдө  650 миңден ашык мүмкүнчүлүгү чектелген амдар жашайт. КР Улуттук статистика комитетинин берген маалыматына ылайык Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын сааны 236 732 

Физикалык жеткиликтүүлүк эн негизги көйгөйлөрдүн бири турак-жай, микрорайондар жана турак-жай обектеринин сектору, майыптыгы жок адамдарга кората долбоорлоштурулган. 

Майыптыгы бар адамдар тарабынан адам укуктарын жана негизги эркиндиктерин коргоо, толук кандуу колдоо, турак-жайга болгон укуктары 

 1-беренеде. Мамлекет алардын кадыр-баркын урматтоого көмөктөшөт. 

2-берене. Турак-жайга тийиштүү тоскоолдуктарды аныктоо жана мамлекет тарабынан жоюлушу керек.

12-берене. Майыптыгы бар адамдын башкалар менен тең укук жөндөмдүүлүгүн, ишке ашырууда мамлекет көмөктөшүүсү зарыл. 

28-берене. Майыптыгы бар адамдар жана алардын үй-бүлөсү турак-жайга жана жашоо деңгээлин,  майыптыгын басмырлоого  мамлекет жол бербей укуктарын ишке ашырууда көмөктөшүүсү зарыл. 

Комментарии Фейсбук

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *