Ноокат районунун жергиликтүү администрациясы тарабынан, жарандардын тийиштүү турак жайга болгон укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоо, компенсацияларды төлөп берүү жана үйлөрдү бузуу боюнча мыйзамсыз аракеттерди токтотуу максатында

Интербилим уюму буга чейин КР Акыйкатчысы Атыр Абдрахматовага кайрылуу жолдогон. Мамлекеттик муктаждыктар үчүн жарандардын турак жайын мыйзамсыз сүрдүрүү боюнча маселе, өлкөнүн жогорку жетекчилигине КР Акыйкатчысы тарабынан жеке кабыл алууда адам укуктарынын бузулушу катары айтылды.

Ошону менен бирге, 2022-жылдын 18-ноябрында өткөн Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын алдындагы “Жеткиликтүү турак жайга болгон укук” боюнча жумушчу топтун алкагында Ноокат районундагы мажбурлап турак жайды көчүрүү боюнча иш да талкууланды. Аппарат жетекчиси А.Азарбеков, социалдык-экономикалык жана маданий укуктарды коргоо бөлүмүнүн башчысы С.Касымбекованын катышуусунда өткөн жыйында, мажбурлап турак жайларын көчүрүүгө дуушар болгон тургундарга компенсация төлөп берүү, ошондой эле укук бузуулардын алдын-алуу боюнча мындан аркы иш-аракеттер маселелери талкууланды.

В целях защиты прав и интересов граждан на достаточное жилище, выдачу компенсаций и приостановления незаконных действий по сносу домовладений со стороны местной администрации Ноокатского района, Интербилим ранее направляла обращение Омбудсмену КР Атыр Абдрахматовой. Данный вопрос, касающийся изъятия жилья граждан для общественных и государственных нужд, был озвучен высшему руководству страны Омбудсменом КР на личном приеме, как нарушение прав человека. Вместе с тем, случай в Ноокатском районе с принудительными изъятиями также был обсужден в рамках Рабочей группы по праву на достаточное жилье при Омбудсмене КР, который состоялся 18 ноября 2022 г. На встрече с Руководителем аппарата А.Азарбековым и заведующей отдела по защите социально-экономических и культурных прав С.Касымбековой были рассмотрены вопросы выплат компенсации жителям, подвергнутым принудительным изъятиям, а также дальнейшие действия по обеспечению прав граждан на достаточное жилье.

#жеткиликтүүтуракжай
#правонадостаточноежилище
#интербилимош
#ноокат

Комментарии Фейсбук

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *